Quà tặng tân thủ

Khi quý thành chủ tạo nhân vật mới tại những cụm máy chủ chưa từng vào, sẽ nhận được ngay quà tặng để thỏa thích tiêu dùng.

Ngọa Long
Quý thành chủ click vào 2 nút Nhận quà

Có được phần thưởng "khủng" như trên là do quà chào mừng 10 ngày đầu tiên tham gia Ngọa Long đã được cộng dồn lại trong một lần.

Đặc biệt, quý thành chủ còn được nhận Long Lệnh, là vật phẩm quý bậc nhất trong game. Có được Long Lệnh, sức mạnh võ tướng sẽ được gia tăng đáng kể!

Ngọa Long

Ngọa Long
Quà 7 ngày đăng nhập

Ngọa Long
Quà online

Ngọa Long
Bình Tam Quốc - Định Thiên Hạ

rating
topup home