Trải Nghiệm Ngọa Long

Thành Chính

Cần tập trung lên cấp thành chính, sau khi hoàn thành phó bản theo yêu cầu, vào “Thế giới” để dời thành chính sau đó mới có thể tiếp tục tăng cấp.

Nâng cấp thành chủ: mỗi thăng 1 cấp tăng 1 quân lệnh, tháp thí luyện tăng cũng có thể nhận được chiến hồn. Chợ tăng cấp cũng reset lại số lượng mua bán.

Tướng Cần Thiết

Trong giai đoạn đầu cần phải luyện thêm Tiểu Kiều nước Ngô, Tào Thực nước Ngụy, Giản Ung nước Thục đều là phương hướng đánh trống, có thể thích hợp với cấp dưới 110.

Uy Danh

Cấp 80 bắt đầu chú ý đến việc kiếm uy danh, 800,000 uy danh sẽ được tăng 25% tấn công 25% phòng thủ. Uy danh tối đa tích lũy 1,000,000.

Lợi ích khi tăng Uy danh:

  • Tăng Uy danh có thể chiêu mộ được tướng tùy vào mốc Uy Danh.
  • Tăng số lượng tướng có thể chiêu mộ.

Một số cách kiếm Uy Danh:

Thành Chiến

Dùng Quân Công để đối các item khác theo tỉ lệ nhất định.

Tấn Công

Yêu Cầu : dùng lượt đánh tấn công người cùng chơi Khác Nước.

Cách Tấn Công : vào bản đồ Thế Giới >> Thành Địch ( Khác Nước ) >> Người Chơi >> Tấn Công.

Phần Thưởng : Tùy vào màu sắc Địch mà bạn nhận được uy danh nhiều hay ít.

Hội Đàm

Yêu Cầu : Mỗi ngày được hội đàm miễn phí 6 lần ( có thể dùng vàng để đổi người cần hội đàm ).

Cách Đổi : vào Thao Trường >> Võ Tướng >> Chiêu Mộ >> Hội Đàm.

Có rất nhiều cách có thể kiếm được Uy Danh.

Dã Tướng

Khu vực màu đỏ trên map nghĩa là đánh bại sẽ chiêu mộ được tướng; màu vàng đánh bại có thể hội đàm ra được.

Dã tướng có thể được chiêu mộ là: Bùi Nguyên Thiệu (Thiết bích) Ba Tài (Trống trong thời kỳ đầu, nếu theo hướng damage vật lý thì không luyện), Kỷ Linh (chiến pháp) Lưu Biểu (trống chuyên nghiệp, có thể thay thế trống không chuyên nghiệp như Ba Tài) Thẩm Phối (Trống thủ hộ) Cũng Chí (Huyết chế bắt đầu từ map Hàn Huyền, có thể dùng nhiều lần) Phàn thị (có thể dùng đến 130).

Tướng Hội Đàm

Trương Giác, Trương Bảo có thể hội đàm được, có tác dụng lớn trong thời gian đầu. Hứa Cống tốt nhất nên chiêu mộ được, yếu hơn Tôn Càn, nước Thục không cần, nhưng mạnh hơn Tôn Hựu và Dương Tu.

Lương Nhan, người chơi trả tiền cần chiêu mộ, lôi đài hay clear map đều tốt. Phong Điền không tác dụng trong thời kỳ đầu, nhưng Thư Kkích rất mạn.. Việt Cát, tháp thí luyện tầng sau 50 sẽ dùng đến. Mê Đang (trống cổ vũ cấp cao, người chơi trả tiền rất cần, nếu người chơi free cần dựa vào yếu tố may mắn)

Phái

Đầu tiên chủ yếu ủy phái để tìm các item nâng cấp sức mạnh thì sẽ mạnh hơn người khác nhiều.

Quân đoàn chiến, khoáng chiến đều cho Chiến công rất nhiều, quân đoàn mỗi lần là 1000 đến 3000 chiến công, thời gian sau được 2000-6000. Khoáng chiến mỗi ngày đều có thể đăng ký, mỗi lần 500-1500 uy danh, uy danh nhận được nhiều ít là do đánh bại được bao nhiêu người.

Thuộc Tính Võ Tướng

Chỉ huy ảnh hưởng công và phòng vật lý. Võ lực ảnh hưởng công và phòng pháp thuật. Trí lực ảnh hưởng công và phòng mưu thuật. Thuộc tính càng cao thì sát thương càng lớn.

Trang Bị

Cấp của trang bị lần lượt là: trắng, lam, lục, vàng, đỏ, tím, vàng kim. Thuộc tính thăng cấp trang bị là: với trang bị tím 1 cấp tăng 32 công, 18 phòng; màu đỏ 28 công 16 phòng; màu vàng 24 công 12 phòng. Dẫn binh cũng tương tự vậy.

Kỹ Năng

Cách vượt map phổ biến ở giai đoạn trung và hậu kỳ là Hổ Khiếu. 2 trống, 1 hiệu lệnh, 1 trị liệu, 1 hổ khiếu. công kích và bị công kích 1 lần tăng 25 sỹ khí, quan văn tăng 34 điểm.

  • Binh Chủng : Vũ Nữ đánh thường - 45 sĩ khí và tăng cho bản thân 34 sĩ khí.
  • Hổ Khiếu -24 sĩ khí có : Tào nhân, trương bao, phan chương.
  • Huyễn Thuật - 10 sĩ khi có : Trương Bảo.
  • Cổ Vũ +45 sĩ khí có : Lưu biểu, Phàn Thị.
  • Hiệu Lệnh +55 sĩ khí và kẻ địch bị -15 sĩ khí có Lưu Bị, tào tháo, tôn quyền.
  • Phấn chấn +34 sĩ khí và hồi phục 145 sĩ khí : tiểu kiều, tào thực, giản ung.

Khoa Kỹ

Ưu tiên chiến công. Trong thời gian đầu không cần tăng trận hình, ưu tiên trận Phương Viên, loạn kiếm, Phong Thất - Ngư Lân, Nhạn Hành, Hạc Dực

Kính chúc Quý Thành Chủ có những trải nghiệm thú vị cùng Ngọa Long Mobile!

Kính báo,

rating
topup home